facebook

Facebook prijava: Facebook je društvena mreža koja služi za povezivanje sa prijateljima. Putem ove mreže možete postati prijatelj sa bilo kojim drugim korisnikom mreže. Takođe možete pregledati fotografije vaših prijatelja i pratiti njihove aktivnosti. Facebook registracija Da bi ste postali korisnik Fejsbuka, društvene mreže sa stotinama miliona aktivnih članova, potrebnoRead More →